TP. Hồ Chí Minh: Triển khai khảo sát sự hài lòng người dân đối với dịch vụ y tế

Từ ngày 4/4 đến ngày 10/5/2015, Sở Y tế TP.Hồ Chí Minh sẽ triển khai khảo sát trực tiếp tại 32 bệnh viện công lập, 23 bệnh viện ngoài công lập, Trung tâm Y tế Dự phòng, 24 Trung tâm Y tế Dự phòng quận, huyện, Sở Y tế và Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm về sự hài lòng người dân năm 2015. 

Chương trình này do Sở Y tế phối hợp với Công ty MSD, Công ty Nielsen Việt Nam (chuyên nghiên cứu về thị trường) triển khai khảo sát. Theo đó, Công ty Nielsen Việt Nam sẽ chịu trách nhiệm chính về chuyên môn, phương pháp và triển khai khảo sát. 

Theo kế hoạch, Công ty Nielsen sẽ đi khảo sát trực tiếp tại 32 bệnh viện công lập (chọn ngẫu nhiên từ 55 bệnh viện công lập), 23 bệnh viện ngoài công lập (chọn ngẫu nhiên từ 39 bệnh viện ngoài công lập), Trung tâm Y tế Dự phòng thành phố, 24 Trung tâm Y tế Dự phòng quận, huyện, Sở Y tế (bộ phận tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ) và Chi cục An toàn vệ sinh Thực phẩm. 


Các bệnh viện sẽ được chọn ngẫu nhiên để khảo sát về sự hài lòng của người dân.

Theo lãnh đạo Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh, kết quả khảo sát sẽ cung cấp được bức tranh tổng thể cho toàn ngành y tế thành phố về mức độ hài lòng của người dân đối với dịch vụ y tế trên địa bàn (các chỉ số hài lòng, các nội dung tồn tại cần khắc phục để cải thiện). Đây là một trong những dữ liệu chứng cứ khoa học để Sở Y tế xem xét, xây dựng chương trình can thiệp, cải thiện chỉ số hài lòng của người dân đối với ngành y tế thành phố trong tương lai.

Số cấp cứu của bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn, Khu VIP và đặt lịch hẹn:

(028) 3990 3995

Hotline của chúng tôi hoạt động 24/7
nhằm chăm sóc tôt nhất cho sức khỏe của bạn.
Email: contactus.saigon@hoanmy.com

Liên hệ